458,680 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie hluchoslepých detí do 18 rokov veku na Slovensku

zabezpečuje Evanjelická špeciálna škola internátna pre hluchoslepé deti v Červenici pod Dubníkom na východnom Slovensku.

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje na základe individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované pre každého žiaka osobitne.Vzdelávacie plány vychádzajú z úrovne psychického a fyzického vývinu žiaka.

Škola pre hluchoslepé deti v Červenici svojím humánnym a profesionálnym prístupom dokázala dosiahnuť výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní viacnásobne postihnutých detí.