458,668 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Linky
Odkazy na podobné organizácie a združenia

n.o. Maják – DSS
Zdoba 79
044 41 Sady nad Torysou
tel: 055/6854504
e-mail: henika@netkosice.sk

Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti
Červenica 114
082 07 Tuhriná
tel/fax. 051/7790215
e-mail: evphsd@vadium.sk

Hilton Perkins International
175 North Beacon Street
Watertown Hilton Perkins International
Massachusets

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice
tel/fax.:055/6320772
e-mail: unss@dodo.sk

Slovenská komunita hluchoslepých
Ružová 7
080 01 Prešov
tel: 051/7481775
fax: 051/7481776
e-mail: skhs@stonline.sk

Sdružení rodiču a přátel hluchoslepých dětí – Záblesk
Lubina 338
742 21 Kopřivnice – Česká republika
e-mail: zablesk.deafblind@seznam.cz

Deafblind International
Sense
11-13 Clifton Terrace
London N4 3SR
United Kingdom
e-mail: eboothroyd@sense.org.uk