458,674 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Podpora
Finančná podpora pilotného projektu asistovaného malokapacitného bývania pre dospelých hluchoslepých a viacnásobne postihnutých

Kúpa nehnuteľnosti: dom v Zdobe č.79, Sady nad Torysou, okr. Košice - vidiek

- správne rady: SkaN Foundation, Hilversum, the Oranjefounds, Bunnik a the Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Grave v kompetencii nadácie SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien – 48 000 EUR

- ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – príspevok z výťažku lotérií na rok 2003 – 1 500 000 Sk

- Hilton Perkins International – 10 000 USD

- Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí – 200 000 Sk

- Charitatívny fond LION – nadačný fond SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien – 50 000 Sk

- OZ Slovnaft – 10 000 Sk

Ďakujeme týmto organizáciám, inštitúciám! Ďakujeme individuálnym darcom z celého Slovenska, ktorí nám svojimi príspevkami dopomohli k odkúpeniu domu v Zdobe, ktorý je základom realizácie pilotného projektu!

Rekonštrukcia domu v Zdobe č.79, Sady nad Torysou, okr. Košice - vidiek

- Fond sociálneho rozvoja podporilo projekt rekonštrukcie / grantová výzva č.2 – stavebné úpravy / vypracovaný Združením rodičov a priateľov hluchoslepých detí sumou 1 000 000 Sk za finančnej spoluúčasti združenia sumou 320 000 Sk.

- Na základe spolupráce s Fundraising s.r.o. formou oslovovacích a ďakovných listov, občania Slovenskej republiky prispeli svojimi finančnými príspevkami sumou 598 556 Sk – po odpočítaní nákladov na výrobu a distribúciu listov - ktoré budú použité na rekonštrukčné práce.

- Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí podporí rekonštrukčné práce v Zdobe z vlastných finančných nákladov vo výške 700 000 Sk poukázaných občanmi a organizáciami SR formou 2% z daní za rok 2003.

Náklady na školenie budúcich zamestnancov v Zdobe č. 79, Sady nad Torysou, okr. Košice vidiek

- Fond sociálneho rozvoja podporilo projekt / 1. grantová výzva /školenie zamestnancov v DSS Maják / poskytovateľ služieb v Zdobe / sumou 228 110 Sk za finančnej spoluúčasti združenia vo výške 3585 Sk.

Ďakujeme organizáciám a inštitúciám, ďakujeme našim individuálnym darcom z celého Slovenska za finančnú podporu pilotného projektu asistovaného malokapacitného bývania pre dospelých hluchoslepých a viacnásobne postihnutých. Jeho realizácia je veľmi dôležitá pre naše zdravotne postihnuté deti. Je snom každého rodiča vytvoriť tie najlepšie podmienky pre život svojich detí. Vy všetci nám pomáhate dosiahnuť tento cieľ, ktorý znamená zabezpečenie ďalšieho rozvoja hluchoslepých dospelých.

Na záver použijem citát hluchoslepého Španiela Daniela Alvareza, ktorý povedal “Nenarodili sme sa, aby sme presedeli svoj život na stoličke“. Ďakujem všetkým, že aj vďaka Vám naše deti budú môcť prežiť kvalitnejší život!!!