458,659 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Hluchoslepota
Hluchoslepota je

kombinované postihnutie zraku a sluchu, ktoré zapríčiňuje výchovné, vzdelávacie, komunikačné a vývinové problémy.

Podľa klasifikácie Bestovej rozdeľujeme hluchoslepých do štyroch kategórií:

- totálne slepí a totálne hluchí
- totálne slepí a nedoslýchaví
- totálne hluchí a slabozrakí
- nedoslýchaví a slabozrakí (so zvyškami zraku a zvyškami sluchu)


Svet hluchoslepých je taký veľký, kam dosiahne ich ruka. Špecializovaná škola, odborný prístup a všestranná podpora spoločnosti im ho však môže mnohonásobne rozšíriť.