449,302 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Spoločná oslava výročia založenia ZRaPHSD a spustenia prevádzky špecializovaného zariadenia Maják n.o.

Začiatkom septembra 2017 zorganizoval Maják n.o. v spolupráci so Združením rodičov a priateľov hluchoslepých detí spoločnú oslavu pri príležitosti 20. výročia založenia ZRaPHSD a 10. výročia spustenia prevádzky jediného a zároveň jedinečného špecializovaného zariadenia pre hluchoslepých dospelých. Oslava sa uskutočnila v priestoroch Maják n.o. v Zdobe. Hostí zo Slovenska a Čiech privítala slávnostne upravená záhrada vyzdobená dielami od hluchoslepých klientov. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka n. o. Maják, Mgr. Henrieta Heidecker. Zaspomínala nielen na obdobie prípravy vzniku tohto výnimočného zariadenia, ale aj na prvé dni, týždne, mesiace prevádzky Maják-u. Vyzdvihla význam vzniku takéhoto rodinného zariadenia pre dospelých hluchoslepých. Poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na úspešnej ceste životom Maják-u. Následne sa prítomným prihovoril aj predseda združenia Peter Fašung. Pripomenul prečo hlavne združenie vzniklo a čo bolo hlavným cieľom – vytvorenie vhodných podmienok pre hluchoslepých v dospelom veku. Spomenul na nesmelé začiatky rekonštrukcie domu v Zdobe pre tento účel. Poďakoval všetkým zamestnancom Maják-u za vytvorenie druhého domova pre ich deti, ktoré v tomto zariadení napredujú v samoobslužných činnostiach, vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež vo voľnočasových aktivitách. Záverom tiež poďakoval všetkým, ktorí pracovali a pracujú v združení. Prítomným sa prihovorili aj hostia, ktorí ocenili a podporili čo všetko Združenie a Maják spoločne za tých 20 rokov vykonali pre hluchoslepých dospelých. Všetci prítomní si potom pochutnali na výborných tortách, ktorými organizátori obdarili združenie a Maják. Záverečnou bodkou tejto oslavy bolo premietanie už historických fotiek z čias budovania domu a tiež fotiek zo života v Majáku.


Fotografie nájdete tu.