449,291 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Family Camp 2014
Family camp 2014 – Luhačovice - Lozlovice

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí v spolupráci so Združením Záblesk z ČR zorganizovalo tradičný family camp rodín s hluchoslepými dieťaťom od 17.8. do 23.8. 2014 v Českej republike – v hoteli VEGA, Luhačovice časť Pozlovice,. Zo Slovenska sa zúčastnilo 5 rodín a z Českej republiky 4 rodiny. Tento rok sme medzi nami privítali aj dve rodiny s hluchoslepými deťmi z Maďarska, z organizácie SVOE, s ktorou naše združenie nadviazalo užšiu spoluprácu.
Hotel VEGA všetkým účastníkom tradičného family campu poskytol výborné podmienky nielen na oddych a relax, ale tiež na športové vyžitie. Mali sme možnosť využívať bazén, priľahlé športové ihriská a tiež fitnes centrum. Absolvovali sme výlety do okolia a do Vizovíc, kde sme mali prehliadku výrobne a distribúcie liehovín. Veľmi pekné boli prechádzky okolo Pozlovickej priehrady. Niektorí z rodičov vyskúšali golf, bedminton a squasch. Nezabudnuteľným zážitkom bol spoločný večer s tombolou, do ktorej každý účastník prispel nejakou drobnosťou. Počas pobytu sme si vymieňali skúsenosti zo života rodín s hluchoslepým dieťaťom a tiež o rôznych spôsoboch zabezpečenia starostlivosti o nich v dospelom veku. Rozprávali sme o procese budovania špecializovaného zariadenia pre hluchoslepých dospelých na Slovensku. Poskytli sme informácie a určite aj inšpiráciu, aby podobné zariadenia vznikli v Českej republike a aj v Maďarsku. Všetkých účastníkov sme informovali o našej aktívnej účasti na projekte GRUNDTVIG, ktorý riešil indikátory a potreby hluchoslepoty v európskom regióne. Našim priateľom z Česka a Maďarska sme predstavili a odovzdali produkt projektu "Bielu knihu". Jeden večer sme absolvovali Výročné zhromaždenie združenia. Zážitkami nás naplnil posledný večer spojený s hudbou a tancom.
Sme veľmi radi, že naše tradičné family campy so združením Záblesk sa rozšírili o účasť členov zduženia SVOE z Maďarska.

Fotografie nájdete v našej fotogalérií.

Dovidenia na spoločnom family campe v roku 2015!