449,289 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Family Camp 2011
Family Camp 2011 - Piešťany

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí v auguste 2011 zorganizovalo tradičný family camp rodín s hluchoslepými deťmi a dospelými. Tento rok sme ho zorganizovali so združením Záblesk z Českej republiky. Spoločne sme si vybrali penzión Hellene Relax club v Piešťanoch. Šesť rodín zo Slovenska a sedem rodín z Čiech a Moravy v tomto penzióne strávilo perfektný týždeň plný aktivít, športu, plávania a oddychu. Nezabudnuteľným zážitkom bola spoločná plavba loďou po Sĺňave, ktorú si výborne užili aj naše postihnuté deti. V priebehu mimoriadne teplého týždňa sme realizovali výlety do blízkeho okolia po pamiatkach. Počas family campu sme absolvovali aj Výročné zhromaždenie.

Počas pobytu nás návštevou poctili p. Demeš s p. Pavlíkom - zástupcom Českej ambasády na Slovensku, a prišiel medzi nás aj primátor mesta Piešťan. Mali sme možnosť týchto pánov oboznámiť s hluchoslepotou, ale aj so službami pre takto postihnutých na Slovensku, v Čechách. Naše rokovanie sme zakončili medzinárodným volejbalovým zápasom. Rodičia zo Slovenska, Čiech a Moravy si počas tohto pobytu vymieňali svoje skúsenosti nielen z rodinného života, ale aj skúsenosti zo služieb, ktoré sú v jednotlivých republikách. Penzión Hellene nám vytvoril výborné podmienky k pohodovému a nezabudnuteľnému pobytu na vysokej úrovni, za čo patrí veľká vďaka celému kolektívu zamestnancov tohto penziónu.

Toto medzinárodné stretnutie rodín finančne podporila aj Nadácia Hilton-Perkins z USA a boli použité finančné prostriedky z 2%. Rozchádzali sme sa načerpaní energiou a plní zážitkov. Dohodli sme sa, že budúci rok sa pokúsime zorganizovať takýto family camp v Českej republike.

Fotografie nájdete v našej fotogalérií.