449,309 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Odborný seminár k otázkam a problematike hluchoslepoty
Dňa 17. decembra 2010 sa konal odborný seminár k otázkam hluchoslepoty v priestoroch Historickej radnice mesta Košice. Hlavným organizátorom odborného semináru bolo OZ Feman a jedným zo spoluorganizátorov bolo Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí. Odborný seminár sa konal od 8,30 do 13,00 hod. Za Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí vystúpili so svojimi príspevkami p. Masaryk a p. Fašung. Pozvanie prijala aj pani PhDr. Šterbová Dana z Českej republiky, zástupkyňa občianskeho združenia Záblesk, pôsobiaceho v Českej republike v oblasti hluchoslepoty a RNDr. Mamojka Branislav ako predseda NROZP a zároveň predseda UNSS. Obaja združením pozvaní hostia vystúpili počas odborného seminára tiež so svojimi príspevkami. So svojimi príspevkami vystúpili aj zástupcovia DSS Maják n.o. a Evanjelickej základnej internátnej školy pre hluchoslepých. Všetky príspevky prítomným viac ozrejmili hluchoslepotu a čo všetko na Slovensku pre takto zdravotne postihnutých máme už vytvorené a tiež čo všetko potrebujeme spraviť pre skvalitnenie výchvno-vzdelávacieho procesu hluchoslepých nielen do 18. roku života, ale aj v dospelosti. Súčasťou odborného semináru bol benefičný koncert pod názvom " Tmavomodrý svet 2010", ktorý sa konal od 17,00 hod v priestoroch Historickej radnice mesta Košice.

Fotografie si môžete pozrieť tu!