458,671 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Cieľ
Hlavným cieľom združenia

- je vytvorenie dôstojných podmienok existencie hluchoslepých v dospelom veku. Základným predpokladom toho je vytvorenie chráneného bývania.

Podarí sa vytvoriť adekvátne podmienky pre týchto ľudí aj v dospelosti a odstrániť tak otáznik, ktorý každoročne rastie s vekom týchto detí?

Odpoveď sa skrýva v nás všetkých!