449,294 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Stretnutie rodičov z Poľska
V prvých troch októbrových dňoch sa dvaja členovia združenia zúčastnili na stretnutí rodičov z Poľska v Zakopanom. Pozvánku nám zaslala Poľská organizácia rodičov s hluchoslepými deťmi a dospelými. Sme veľmi radi, že sme inšpiráciou aj pre zahraničné organizácie aj čo sa týka budovania zariadenia pre hluchoslepých dospelých. Naša prednáška bola zameraná na aktivity združenia a na život hluchoslepých dospelých v Maják-u. Poľskí rodičia rozvinuli bohatú diskusiu o možnosti budovania podobného zariadenia ako je na Slovensku Maják, tiež o zákonoch a o skúsenostiach života rodín s hluchoslepotou. Zhodli sme sa na tom, že takéto stretnutia na medzinárodnej úrovni sú potrebné a nevyhnutné, aby sme mohli svojim deťom čo najviac pomôcť.


Fotografie nájdete tu.