449,318 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Listen to me 5 - Olomouc
Na prelome júla a augusta sa tri rodiny z našej organizácie zúčastnili na medzinárodnej rodinnej konferencii s hluchoslepotou pod názvom "Listen to me 5" v Českej republike - v Olomouci. Bola to už v poradí piata takáto konferencia. Účasť rodín zo Slovenska podporila nadácia Hilton- Perkins. Na tomto podujatí sa zúčastnili rodiny zo 14 krajín v rámci Európy. Naši členovia boli aktívne zapojený do bohatého programu dvomi prednáškami zo skúsenosťami z budovania zariadenia pre hluchoslepých dospelých. Rodičia a tiež odborníci na hluchoslepotu si vymieňali názory na život v rodine s hluchoslepým dieťaťom resp. dospelým, o kvalite života hluchoslepých, o riešení problému so životom v dospelosti a o podmienkach, ktoré vytvárajú rôzne európske krajiny pre takto zdravotne postihnutých. Bohatý konferenčný a spoločenský program umocnila fantastická atmosféra, o ktorú sa postarali všetci účastníci. Sme presvedčení o tom, že tradícia týchto rodinných medzinárodných konferencií bude pokračovať aj v budúcnosti.Fotografie nájdete tu.