449,305 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Listen to me 4 Glasgow
Stalo už tradíciou, že každý druhý rok sa koná medzinárodná rodinná konferencia, na ktorej sa zúčastňujú rodiny s hluchoslepými deťmi a dospelými tzv. family camp. Po účasti našej rodiny na predošlých stretnutiach v Taliansku (2002), Dánsku (2004), Španielsku (2006) sme sa v tomto v roku 2008 zúčastnili už štvrtej konferencie v Škótskom Glasgowe. Naše združenie na tejto konferencii reprezentovala rodina Fašungová spolu s prekladateľkou a asistentkou Mgr. Šarišskou.
Do Glasgowa sme cestovali z Bratislavy cez Londýn letecky. Všetci účastníci boli ubytovaní v menšom príjemnom hoteli (Campanilla ), ktorý nám poskytol zázemie k vzájomným stretnutiam. Okrem nášho zastúpenia zo Slovenska, sa Listen to me 4 zúčastnili rodiny z Čiech, Katalánska, Talianska, Francúzska, Anglicka, Walesu, rodičia hluchoslepých detí z Polska, Belgicka a Kanady a samozrejme z hosťujúcej krajiny – zo Škótska. Pre účastníkov organizátori pripravili veľmi bohatý program, ktorý bol koncipovaný zvlášť pre rodičov, pre hluchoslepých účastníkov, ale aj pre zdravých súrodencov. Súčasťou programu boli moje vystúpenia, kde som rozprával o svojej rodine, prvom asistovanom malokapacitnom bývaní pre hluchoslepých dospelých na Slovensku a pani Šarišská rozprávala o svojich skúsenostiach, ktoré nadobudla počas ročného pôsobenia práve v Glasgowe. Sme presvedčení, že naše prednášky sa stretli s pozitívnou odozvou a že sa nami vybudované zariadenie pre hluchoslepých dospelých stalo pre ostatné krajiny ( kde to ešte nemajú zrealizované ) obrovskou motiváciou. Veľmi podnetné pre nás bolo počúvať a sledovať prednášku P.Harta: „ Umenie byť, existovať a vzájomne zdieľať“. Spoločne s ďalšími rodičmi sme mali možnosť vymeniť si skúsenosti zo života rodiny s hluchoslepým dieťaťom a oboznámiť sa navzájom čo bolo v jednotlivých štátoch zrealizované v prospech takto postihnutej populácie. My zo Slovenska sme s nadšením rozprávali o našom DSS Maják. Spolu s p. Šarišskou sme boli oslovení prezidentom DBI p. Greenom, aby sme na plenárnom zasadnutí porozprávali o našich medzinárodných skúsenostiach v práci na prospech hluchoslepých. Naša hluchoslepá dcéra Kristínka sa mala možnosť zapojiť do aktivít pripravených špeciálne pre hluchoslepých účastníkov. HS účastníci s asistentmi a zdraví súrodenci mali možnosť spoznať veľa zaujímavých miest Glasgowa, atmosféru muzikoterapie či arteterapie. Kristínka si však najviac obľúbila relaxačnú miestnosť. Pre všetkých účastníkov bola pripravená návšteva prevádzky, kde sa vyrába Škótska whisky a výlet loďou po jazere Loch Katrine. Nezabudnuteľnými chvíľami pre nás boli večerné stretnutia, kde sme sa učili tancovať tradičné škótske tance. Počúvali sme škótsku, ale i medzinárodnú hudbu, vyskúšali sme si hru na veľké bubny a tympány a tiež sme mali možnosť ohmatať si tradičné škótske gajdy. Veľkým zážitkom bola recepcia na Glasgowskej radnici a prijatie primátorkou Glasgowa. Konferenčným miestom bol TouchBase - zariadenie, ktoré prevádzkuje Seense Scotland za podpory štátu a poskytuje vynikajúce služby hluchoslepým všetkých vekových kategórií. Päť konferenčných dní ubehlo ako voda a my sme sa všetci spoločne lúčili počas slávnostnej večere plnej zábavy a emócií. Práve tu bolo všetkým oznámené, že v roku 2010 sa bude konať LISTEN TO ME 5 v Českej republike. Už teraz sa tešíme! Symbolom tejto konferencie bol strom, na ktorý si všetci účastníci mohli „zavesiť“ svoje sny, túžby a nádeje.
Z tejto rodinnej konferencie sme odchádzali obohatení zážitkami a s novými skúsenosťami a podnetmi, ktoré by sme mohli uplatniť u nás. Uvedomili sme si, že medzinárodná spolupráca medzi rodičmi a odborníkmi má svoj nenahraditeľný význam. Záverom by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Šarišskej, ktorá nám počas celej konferencie robila tlmočníčku a samozrejme organizácii Hilton/Perkins, ktorá finančne podporila účasť Slovenskej delegácie na medzinárodnej konferencii LISTEN TO ME 4 v Škótskom Glasgowe.


Peter Fašung s rodinou