449,282 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Family Camp 2015
Fuggerov dvor, Selce

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí v spolupráci so Združením Záblesk z ČR zorganizovalo aj v tomto roku tradičný family camp rodín s hluchoslepými deťmi a dospelými od 17.8. do 23.8. 2015 na Slovensku – v hoteli Fuggerov dvor, v Selciach. Zo Slovenska sa ho zúčastnilo 5 rodín, z Českej republiky 4 rodiny a jedna rodina z Maďarska, z organizácie SVOE. Hotel Fuggerov dvor všetkým účastníkom tradičného medzinárodného family campu poskytol výborné podmienky nielen na oddych a relax, ale tiež na športové vyžitie. Mali sme možnosť využívať bazén a priľahlé športové ihriská. Počas pobytu sme si vymieňali skúsenosti zo života rodín s hluchoslepými deťmi a tiež o možnostiach akými je im poskytovaná sociálna starostlivosť v dospelom veku. Jeden večer sme absolvovali Výročné zhromaždenie združenia. Z tradičného tombolového večera odchádzali všetci spokojní s darčekmi, ktoré si vylosovali. Hluchoslepí absolvovali hipoterapiu a počas celého pobytu mali možnosť dotýkať sa zvieratiek na farme, ktorá patrila k hotelu. Boli sme sa spoločne pozrieť na hrad v Slovenskej Ľupči, navštívili sme pamätník SNP v Banskej Bystrici a aj z výletu do Španej doliny sme si odniesli zážitky. Veľa úsmevných chvíľ sme zažili počas bowlingového turnaja vo Fuggerovom dvore.
Dovidenia na family campe v Českej republike v 2016!Fotografie nájdete tu.