458,681 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Úvod
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí

vzniklo v roku 1997 s túžbou pomôcť takto postihnutým deťom vo vzdelávaní a zabezpečiť ich budúcnosť v dospelosti.

Združenie je dobrovoľná nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať nasledovné ciele:

· Zameranie sa na efektívnu informačnú komunikáciu medzi spoločnosťou a hluchoslepými deťmi

· Presadzovanie práv, záujmov a potrieb takto postihnutých detí.

· Zabezpečenie životných podmienok v dospelom veku

· Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských a rehabilitačných pobytov pre postihnuté deti za účasti rodičov, súrodencov a odborníkov

· Obhajovanie myšlienky vzdelávania viacnásobne postihnutých detí.